O mnie

Kim jestem?

Jerzy Żwirski

Moja przygoda z pszczołami rozpoczęła się w 1978 roku. Od tego czasu poszerzałem swoją wiedzę oraz rozbudowywałem pasiekę. Po ukończeniu Akademii Rolniczej w Krakowie, przez dwa lata pracowałem w Zakładzie Pszczelnictwa, gdzie oprócz zajęć ze studentami prowadziłem również pasiekę dydaktyczną. Od 2004 roku prowadzę pasiekę zawodową. W 2011 roku podjąłem starania o zorganizowanie obszaru hodowli zachowawczej dla pszczoły linii Dobra. Został on utworzony w 2015 roku.  Napisałem program ochrony zasobów genetycznych dla tej pszczoły realizowany od 2014 roku w sześciu stadach zachowawczych. Od 2016 roku jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Producentów Miodu Spadziowego z Beskidu Wyspowego. Jestem autorem wniosku o wpisanie Miodu Spadziowego z Beskidu Wyspowego na listę produktów tradycyjnych. W marcu 2017  wniosek uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego i w październiku został wpisany przez Ministerstwo Rolnictwa na listę produktów tradycyjnych. Z mojego wniosku z 2017 roku w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1154 z dnia 29 lipca 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę miód spadziowy z Beskidu Wyspowego (ChNP) (Dz. U. L 255/1 z 05.08.2020r.).

O PASIECE I O

PSZCZOŁACH

W Beskidzie Wyspowym, u stóp gór Ciecień oraz Śnieżnica, terenie nieskażonym przez przemysł znajdują się moje pasieki. W pasiekach tych pozyskuję miód spadziowy ze spadzi iglastej  miód nektarowy z kwiatów mniszka, miód lipowy oraz miód wielokwiatowy. Dzięki wędrówkom pozyskuję miód rzepakowy oraz miód z nawłoci. Przez okres wiosenny poławiam obnóża pyłku kwiatowego z kwitnących łąk i lasów Beskidu Wyspowego.

W pasiece mojej hoduję pszczoły rasy kraińskiej linii Dobra, posiadam jedno z sześciu stad zachowawczych tej pszczoły. Matki unasienniają się naturalnie  na terenie obszaru hodowli zachowawczej dla tej pszczoły. Niewielka ilość matek jest sztucznie inseminowana. Posiadam rodziny zarodowe z matkami wpisanymi do ksiąg hodowlanych, z których odchowywane są matki reprodukcyjne. Poza matkami, produkuję odkłady pszczele.

Pasieka moja liczy ok 300 rodzin pszczelich. Gospodaruję w ulach systemu Apipol. Posiadam zezwolenie do Sprzedaży Bezpośredniej wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej. Sprzedawany miód ma przeprowadzone analizy fizyko-chemiczne, od 2021 roku, miód spadziowy z Beskidu Wyspowego- produkt regionalny będzie dostępny wraz z certyfikatem jakości.

Stowarzyszenie Producentów

Miodu Spadziowego z Beskidu Wyspowego

Stowarzyszenie Producentów Miodu Spadziowego z Beskidu Wyspowego jest dobrowolną, niezależną organizacją pszczelarzy prowadzących swoje pasieki, pozyskujących miód oraz inne produkty pszczele na terenie Beskidu Wyspowego i części Beskidu Makowskiego.

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 19.03.2016, na którym podjęliśmy decyzję o powołaniu Stowarzyszenia. W dniu 28.09.2016 Stowarzyszenie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Krakowie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000631621.

Najważniejszym celem naszego Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój pszczelarstwa. W ciągu czterech lat powstały nowoczesne gospodarstwa pasieczne, gospodarujące na znormalizowanym ulu systemu Apipol, jednolitym we wszystkich pasiekach. Możliwe to było dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Tadeusza Sawickiego, prezesa Stowarzyszenia który od 2016 roku rozpoczął produkcję uli dla członków naszej organizacji . Do pasiek wprowadzono pszczoły rasy kraińskiej linii Dobra. Wśród wielu linii pszczół hodowanych w Polsce, najlepiej się ona sprawdza w naszych warunkach klimatyczno-pożytkowych. Pozyskiwanie miodu oraz pozostałych produktów pszczelich odbywa się w  pracowniach pasiecznych, dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej przez Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne i podlegające corocznej ich kontroli.

Równolegle z rozbudową pasiek, Stowarzyszenie podjęło działania promujące pozyskiwane na terenie Beskidów produkty pasieczne. Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego, cieszący się największą renomą wśród klientów,  postanowiliśmy wyróżnić znakiem produktu regionalnego oraz tradycyjnego. Napisany i złożony przez nasze Stowarzyszenie w listopadzie 2016 roku wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zyskał akceptację . Na spotkaniu w Urzędzie, które odbyło się w dniu 8 marca 2017 zaprezentowaliśmy nasz produkt oraz przedstawiliśmy jego wyjątkowe cechy fizyko-chemiczne oraz organoleptyczne.

Małopolska Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego pod przewodnictwem Wicemarszałka Wojciecha Kozaka pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek. W dniu 11.10 2017 nasz miód został  wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Równolegle trwały prace nad zarejestrowaniem przez Komisję Europejską miodu spadziowego, pozyskiwanego w naszych pasiekach jako produkt  o Chronionej Nazwie Pochodzenia. Napisany wniosek został złożony 20.03.2017 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po pozytywnym rozpatrzeniu go oraz stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych został 3 kwietnia 2017 roku wpisany do wewnętrznego rejestru wniosków.

W dniu 5 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1154 z dnia 29 lipca 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę miód spadziowy z Beskidu Wyspowego (ChNP) (Dz. U. L 255/1 z 05.08.2020r.) Stowarzyszenie opracowało wspólne etykiety dla produktu regionalnego dla wszystkich swoich  członków. Opracowano również znak graficzny Stowarzyszenia. W kolejnych latach będziemy starali się w dalszym ciągu rozwijać nasze gospodarstwa pasieczne, propagować produkty pszczele z naszych pasiek oraz wprowadzać nowe produkty i opracowywać dla nich wzorce i normy produkcji.

Stowarzyszenie Producentów Miodu Spadziowego z Beskidu Wyspowego

Osieczany 365, 32-400 Myślenice

E-mail: stowarzyszenie.miodspadziowy@gmail.com

pl_PLPolish